Providence Electronics Corp.

3F-6, No.18, Ln. 609, Sec. 5, Chongxi Rd., Shanchong Dist., New Taipei City 241409, Taiwan.
TEL:+886-2-77167808
FAX:+886-2-29996614
E-mail:service@pec-coil.com

Dongguan Branch

Room 503, Building 2, Stars landmark square, Hengjiangxia village, Changping town, Dongguan city, Guangdong province
Tel:+86-769-83999007
Fax:+86-769-83502006
E-mail:service@pec-coil.com

China Factory 1

Tel:+86-769-83502002
Fax:+86-769-83502006
E-mail:service@pec-coil.com

China Factory 2

Tel:+86-769-83502002
Fax:+86-769-83502006
E-mail:service@pec-coil.com

China Factory 3

Tel:+86-769-83502002
Fax:+86-769-83502006
E-mail:service@pec-coil.com